Svenskböckerna, Speglingar : ur den västerländska litteraturen genom tiderna : antologi för gymnasieskolan, åk 1-3

Författare
(Utg. av Inga Söderblom och Sven-Gustaf Edqvist.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteksförl., Norden 1978 Sverige, Stockholm, Malmö 400 sidor. ill.