Svenskt i USA - svenskt i New England, särskilt i New Britain : en kulturmötesstudie

Författare
Allan T. Nilson
(Allan T. Nilson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs historiska museum, Rundqvist 1988 Sverige, Göteborg, Göteborg 126 sidor. ill. 26 cm