Svenskt idrottsfolk D. 2, Västergötland

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförl. Oden 1947 Sverige, Stockholm 810s Ill