Svenskt idrottsfolk D. 3, Dalarna : Gästrikland : Uppland : Västmanland

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokförl. Oden 1948 Sverige, Malmö lxxij,407s