Svenskt idrottsfolk - Under red. av Ove Ahlfors-Geyer

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1947 Sverige, Stockholm ill.
Bokförl. Oden 1946-1948 Sverige, Stockholm, Malmö D. 2-5