Svenskt jordbruk av idag

Författare
Måns Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Ronzo 1956 Sverige, Stockholm, Stockholm 159 sidor. ill.