Svenskt ledarskap i Europa

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber-Hermod, Kristianstads boktr. 1996 Sverige, Malmö, Kristianstad 198 sidor. diagr., tab. 22 cm