Svenskt lyrikindex, Artur Lundkvist - ett datorbaserat index

Författare
(Toni Haid)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1990 Sverige, Borås 4 sidor.