Sverige - en social och ekonomisk historia

Ekonomi betyder hushållning och ekonomisk historia är alltså historien om hur människor har hushållit med olika resurser i olika tider. Sociala relationer har varit centrala för denna hushållning. Män, kvinnor och barn har arbetat med olika uppgifter som ansetts vara manliga, kvinnliga och specifika för en viss ålder. Vilken social klass någon tillhört, eller var i landet någon har bott har också varit avgörande för hur hushållningen gått till.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Susanna Hedenborg, Mats Morell (red.).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2006 Sverige, Lund, Danmark 432 sidor. ill. 26 cm 978-91-44-03915-2