Sverige inför det nya kriget

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1917- Sverige, Uppsala
1917 Sverige, Uppsala 18 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan