Sverige och Danmark 1596-1611

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1942 Sverige, Uppsala xliii, 655 sidor.