Sverige och Europa - om internationellt handelspolitiskt och fackligt samarbete

Författare
Hans Engman
(Hans Engman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prisma, Seelig, Berling 1973 Sverige, Stockholm, Solna, Lund 124 sidor.