Sverige vid sidan av EG - Olof Palme vid Tetra Pak-dagarna i Lund den 9 november 1981

Författare
Olof Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 1982 Sverige, Stockholm 14 sidor. 21 cm