Sverige - lite grann av ett litet land

Författare
(Redaktör: Magnus Rietz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scandinavian film group 1997 Norge, Oslo 112 sidor. färgill.