Sveriges ätliga och giftiga svampar, tecknade efter naturen

Författare
Elias Fries
(Under ledning af E. Fries utg. af Kongl. Vetenskaps-Akademien.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1860 Sverige, Stockholm xciii pl.-bl., 53 sidor.