Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2007-2009 : information från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 143 sidor.