Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2009-2012 - information från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 146 sidor.