Sveriges historiska och politiska visor D. 1, Från äldre tider intill år 1650

Författare
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius
(Samlade och utgifna af Gunnar Olof Hyltén-Cavallius och George Stephens.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1853 Sverige, Örebro 372 sidor. noter
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan