Sveriges kyrkor Bd 2:2, Strängnäs domkyrka, Södermanland Inredning - konsthistoriskt inventarium

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Stockholm 148 sidor. ill.