Sveriges mynt 1818-1971 - Bernadotteska ätten och unionsmynten : med bilder, varianter, värderingspriser

Författare
Arne Lindblad
(Arne Lindblad.)
Genre
Kataloger, Katalog, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Abaxa, Norra Skåne offset 1971 Sverige, Hässleholm, Hässleholm 197 sidor. ill. 22 cm