Sveriges riddarordnar

Författare
Karl Löfström
(Karl Löfström under red. av Carl-Gustav Lantz, Dag W. Scharp)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
195- Sverige, Stockholm 624 sidor. : ill. (vissa i färg)
Steinsviks bokförlag AB 1948 Sverige, Stockholm 659 sidor, planschblad illustrationer