Sveriges siste skarprättare, A. G. Dalman - föregångare och förrättningar

Författare
Gustaf Albert Dalman
(G.A. Dalman och G.O. Gunne)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Special-förl. 1948 Sverige, Stockholm 119 sidor. : ill.
Special-förl. 1946 Sverige, Stockholm 119 sidor.
Skandinaviska pressförl. 1934 Sverige, Stockholm 123 sidor. : ill.
1934 Sverige, Stockholm ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan