Sveriges sjöfartsförbindelser med England och behofvet af en ny svensk linje

Författare
John Carlbom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. E. Fritzes bokförl.-a.-b. i distr. 1913 Sverige, Stockholm 48 sidor., 3 kartor, 1 pl.