Sveriges statsministrar under 100 år / Samlingsvolym

Författare
Mats Bergstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2014 Sverige 2737 sidor. 978-91-0-013238-5