Sveriges verkstadförening 1896-1926 - jubileumsnummer utgivet till 30-årsdagen av Sveriges verkstadförenings tillkomst

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1926 Sverige, Solna s. 156-279