Sveriges verkstadsförening 1896-1996 - en krönika

Författare
Kjell Treslow
(Kjell Treslow.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges verkstadsfören. (VF, Norstedt 1996 Sverige, Stockholm, Stockholm [2], 142 sidor. ill., tab. 25 cm