Svjetlo na drugom spratu - drama

Författare
Skender Kulenović
Förlag År Ort Om boken ISBN
Prosveta 1959 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 158 sidor.