Swea barnas glädie, wid hennes kongl. höghets, cron-prinsessans af Swerige Lovisæ Ulricæ högtideliga intåg uti kongl. residence och hufwudstaden Stockholm, then 4. october 1744. I diupaste underdånighet yttradt af Jonas Bång. Stockholm - tryckt uti kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1744 Sverige, Stockholm [08] sidor. 2:o.