Swea och Götha höfdinga-minne: eller En chronologisk längd och förtekning uppå öfwer-ståthållare, general gouverneurer, gouverneurer, landshöfdingar, lagmän, ståthållare och commendanter i konungariket Swerige och desz underliggande land och herrskaper tilhopa dragen så af tryckta som handskrefna bref och handlingar, ifrån de äldsta tider in til närwarande, och med korta underrättelser angående desze herrars och mäns ätter, föräldrar, tid efter annan beklädda embeten, sköldemärcken, giften, födelse- och döds-år utgifwen af Anders Anton von Stiernman

Författare
Anders Anton von Stiernman
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1745 Sverige, Stockholm, tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, på des egen bekostnad. År 1745 [08], 192 sidor., sidor. 195-414 (s. 391-414 opag.) 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan