Sweden and Bretton Woods, 1943-1951

Författare
Göran Ahlström
Genre
Statlig publikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Economic History, Lund University 2016 Sverige, Lund
Department of Economic History, Lund University 2006 Sverige, Lund 32 sidor.