Swedish astronomers 1477-1900

Författare
Per Collinder
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1970 Sverige, Uppsala 73 sidor. : ill.