Swedish engineering industry - structure, development, progress, tendencies

Författare
Sten Hemmingsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish association for metalworking industries, Swedish engineering employers' association 1970 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill.