Swedish professional associations as trade unions

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO, the Swedish confederation of professional associations, Allehanda 1959 Sverige, Stockholm, Trelleborg 24 sidor.