Sweriges kyrko-författning och lärowerk, för äldre och nyare tid beskrefne, af Fredr. Wilh. von Schubert ... Öfwersättning med anmärkningar och tillägg af Abr. Z. Pettersson ... Lund, tryckt i Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1822-25.= Del 2, Andra delen. 1825. 04 , 221 s., s. 224-428

Originaltitel
Schwedens Kirchenverfassung und Unterrichtswesen
Författare
Friedrich Wilhelm von Schubert
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Berling 1825 Sverige, Lund