Sydämen puhetta

Författare
Eero Huovinen
(Eero Huovinen toimittanut Heli Bruun)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1997 Finland, Porvoo, Helsinki, Juva 336 sidor. 22 cm 951-0-22309-3