Sydafrika tur och retur - I missionens ärende

Författare
Henning Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1949 Sverige, Götabro, Hardemo 118s.,8 pl.-bl.,1 kartbl.