Sydliga lövskogsbestånd i Sverige - definitioner och grunder som underlag för inventering

Författare
Claes Bergendorff
(Claes Bergendorff, Anders Larsson, Bengt Nihlgård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNV 1979 Sverige, Solna 68 sidor. ill.