Sydsvenska födelseortsfält

Författare
Karl Erik Bergsten
(Karl Erik Bergsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Glerups 1951 Sverige, Lund 102 s ill.