Syl Vesters revy-kupletter 1, Amanda satt med baskermössa

Författare
Anders Flood
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anders Flood 1937 Sverige, Grästorp [4] sidor.