Syl Vesters revy-kupletter 10, Morgonstund har guld i mund

Författare
Anders Flood
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anders Flood 1937 Sverige, Grästorp [4] sidor.