Synen på tillsyn - utvärdering av tillsyn vid anläggningar med Livsmedelsverket som tillsynsmyndighet

Författare
Magnus Ljung
(Magnus Ljung sammanfattning av Susanne Sylvěn och Göran Engström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Uppsala 40 sidor. : diagr.