Syner i natten D. 2, 11 noveller ur tidskriften Minotauren

Författare
(Illustrationer: Jonas Anderson, Nicolas Krizan översättning: Rickard Berghorn ..)
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aleph, Elander 2004 Sverige, Saltsjö-Boo, Stockholm 107 sidor. 21 cm