Synkoper

Författare
Alice Lyttkens
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 272 sidor. 978-91-0-014816-4
TPB 1985 Sverige, Enskede 3 vol. (340 sidor. med tryckt brailleskrift)
Bonnier 1932 Sverige, Stockholm 272 sidor.