Synopsis florae gothlandicae. Quam venia experientiss. facult. med. Upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. Arvidus Sundberg Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. p. m. s. P. II

Författare
Göran Wahlenberg
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1837 Sverige, Upsaliæ, excudebant Regiæ Academiæ Typographi 18 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan