Synopsis florae gothlandicae. quam venia experimentiss. facult. med. upsal. praeside ... Georgio Wahlenberg ... p. p. auctor Carolus Säve Gothlandus. stip. reg. in audit. Linnæan. die XX Maji MDCCCXXXVII. h. a. m. s. P. I

Författare
Göran Wahlenberg
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1837 Sverige, Upsaliæ excudebant Regiæ Academiæ Typographi [4], 16