Synopsis hymenomycetum regionis Gothoburgensis

Författare
Robert Fries
(Scripsit Rob. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1888 Sverige, Gothoburgi 79 sidor