Syntes B Kemi f gy Lärarhandl

I lärarhandledningen till Syntes B finns riskbedömda laborationer, demonstrationsförsök, instuderingsuppgifter med svar, korsord samt underlag till overheadbilder. Innehållet bygger till stora delar på innehållet i B-delen av Kemipärmen Kurs A + B. Sidorna i häftet får kopieras fritt inom skolenheten.

Originaltitel
Syntes B Kemi f gy Lärarhandl
Författare
Anders Henriksson
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2009 Sverige 978-91-40-65030-6