Syntes 2 - kemi

Författare
Anders Henriksson
(Anders Henriksson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2012 Sverige, Malmö, Slovenien 296 sidor. ill. 26 cm 978-91-40-67419-7
Gleerup 2007 Sverige, Malmö, Danmark 296 sidor. ill. 26 cm 978-91-40-65028-3