Synthesis of global convergence and adaptivity for a hyperbolic coefficient inverse problem in 3D

Författare
Larisa Beilina
(Larisa Beilina, Michael V. Klibanov)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg 43 sidor.