Systema genealogiae mythologicae in tabularum ordinem redegit

Författare
Carl Friedrich Salomon Liscovius
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1822 Tyskland, Lipsiæ